Anketni list

Poštovani korisnici,

pred Vama se nalazi anketa koja ima za cilj sagledavanja stepena efikasnosti našeg poslovanja i iskustva naših korisnika. Želimo da neprestano unapređujemo sebe i kvalitet svojih usluga, tako da nam je povratna informacija od dragocenog značaja.

U svrhu sticanja što više informacija od Vas kao korisnika naših usluga, a zbog unapređenja stepena Vašeg zadovoljstva i kvaliteta naših usluga molimo Vas da popunite anketni list davanjem ocene od najmanje 1 do najveće 5.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu!

 

On-line anketni list

© 2023. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.