Čišćenje stana

Agency Brilliant sa velikim dugogodišnjim iskustvom omogućava svojim korisnicima da izgled njihovog stana bude u potpunosti prilagođen potrebama korisnika uz uslugu koja se zove čišćenje stana.

Razlike u stambenim objektima u veličini, obliku i broju korisnika predstavlja razlike samih korisnika oko zahteva sa uslugom čišćenja i održavanja.

Čišćenje stana zahteva određen higijenski tretman koji je prostoru neophodan svakodnevno ili periodično kako bi prostor bio higijenski zdrav za korisnike koji ga koriste i žive u njemu.

Uslugu čišćenja i održavanja stana formiramo prvenstveno prema željama i potrebama naših korisnika a u mogućnosti smo udovoljiti svim Vašim zahtevima baš onako kako Vi to želite, zato nam se slobodno obratite sa potpunim poverenjem.

Dolazak našeg predstavnika radi uvida u stan koji treba čistiti je besplatan, na osnovu Vaših zahteva i uvida u stanje prostora možemo Vam dati najbolji predlog i ponudu za izvođenje navedenih usluga:

  • Generalno čišćenje stana

Generalna čišćenja stena se radi nakon delimičnog ili kompletnog renoviranja prostora, nakon izvršenih građevinskih radova, nakon proslava, radi primopredaje samog prostora ili dovođenja u red same higijene kompletnog ili parcijalnog dela prostora.

Usluga se aktivira po potrebi a podrazumeva angažovanje većeg broja radnica iz razloga što je većim obim posla u pitanju i radi što kraćeg vremenskog trajanja samog procesa čišćenja koji se radi kompletno od plafona do poda kako bi se prostor pripremio za dalji tok.

 

 

  • Periodično čišćenje stana

Periodično čišćenje stana se radi najčešće radi dovođenja u red higijene kompletnog ili parcijalnog dela stana u željeno stanje i radi zamena zamena Vaših radnica koje su trenutno sprečene ili ne mogu taj deo posla da stignu tokom svog rada da urade.

Usluga se takođe aktivira po potrebi a podrazumeva čišćenje stana u kome već imate neku radnicu koju ste Vi angažovali ali ne preko nas da obavlja uslugu redovnog održavanja ali zbog specifičnosti prostora ne može sve sama da uradi već je potrebno dodatno još neko sa strane da se aktivira.

Usluga se aktivira po potrebi a podrazumeva angažovanje jedne ili većeg broja radnica u zavisnosti od toga šta želite da se u prostoru uradi.

 

  • Redovno čišćenje stana

Redovna čišćena stana su naša redovna održavanja koja se u dogovoru sa korisnicima rade nakon generalnih ili periodičnih čišćenja prostora.

Usluga podrazumeva tačno definisan broj angažovanih radnica, stavke održavanja i čišćenja, vreme održavanja, dani održavanja u ugovoru o redovnom održavanju sa obezbeđenim optimalnim sredstvima i profesionalnom opremom za obavljanje usluge.

Dolaskom našeg predstavnika dogovaraju se precizno svi detalji vezani za željenu uslugu, nakon toga dajemo Vam ponudu u kojoj su istaknuti svi dogovoreni detalji usluge a u realizaciju iste kreće se nakon prihvatanja ponude.

 

Prednosti prilikom našeg angažovanja za ovakve vrste uslugu su:

  • Uvek uslugu čišćenja i održavanja obavljamo isključivo po dogovorenim detaljima
  • Uvek uslugu obavljaju obučene i pripremljene radnice za Vaš prostor
  • Uvek obezbeđena kontrola obavljenog posla sa naše strane
  • Uvek obrzbeđena optimalna sredstva za izvršenje dogovorene usluge
  • Uvek obezbeđena profesionalna oprema za izvršenje dogovorene usluge
  • Vaša ušteda novca i vremena – jer ne trošite novac za kupovinu skupe opreme i za održavanje i servisiranje istih
  • Vaša ušteda novca i vremena – jer ne trošite novac za kupovinu sredstva za čišćenje i održavanje prostora

Ne razmišljate već nas samo pozovite jer mi to sve možemo uraditi za Vas!

 

On-line
narudžbenica

ČIŠĆENJE
STANA

(Poruka će biti 
obrađena u roku od 24 sata)

© 2023. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.