Generalna čišćenja

Generalna čišćenja su čišćenja prostora koja su potrebna da se urade nakon parcijalne ili kompletne adaptacije, tokom same gradnje i izgradnje prostora.

Predstavljaju različite metode čišćenja po sistemu od plafona do poda kako bi se sve površine u prostoru očistile od građevinske ili postajaće prašine.

Usluge koje spadaju u generalna čišćenje prostora su :

  • Generalno čišćenje prostora nakon parcijalne adaptacije
  • Generalno čišćenje prostora nakon kompletne adaptacije
  • Generalno čišćenje prostora tokom gradnje
  • Generalno čišćenje prostora nakon izgradnje

Prilikom Vašeg poziva ili prijave putem mail-a u najkraćem mogućem roku dogovaramo termin radi izlaska na teren i radi uvida u samo stanje prostora.

Dolazak našeg predstavnika je besplatan i na osnovu uvida u stanje dajemo Vam najbolji predlog i ponudu za izvođenje usluge.

Ekipa za čišćenje u realizaciju same usluge kreće odmah nakon prihvatanja ponude sa Vaše strane i to dinamikom datom kroz faze u ponudi.

Postoji nekoliko faza kroz koje treba proći da bi se došlo do samog željenog i dogovorenog stanja.
Faze se primenjuju u zavisnosti od same potrebe korisnika, konstrukcije kao i od samog stepena zaprljanja.

Sve faze podrazumevaju poseban pristup parcijalnih priprema, čišćenja i dezinfikovanja.

Usluge generalnog čišćenja prostora su veoma bitne jer omogućavaju aktiviranje prostora iz mrtve faze u fazu spremnu za dalji tok života ili rada.

Generalna čišćenja prostora se rade radi zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, zaštite imovine i sugurnosti.

Benefiti prilikom našeg angažovanja za ovakve vrste usluga su:

  • Uvek uslugu obavljamo isključivo po dogovorenim detaljima
  • Uvek uslugu obavljaju obučene radnice
  • Uvek obezbeđena kontrola obavljenog posla
  • Uvek obezbeđena optimalna sredstva za izvršenje dogovorene usluge
  • Uvek obezbeđena profesionalna oprema za izvršenje dogovorene usluge

Obratite nam se sa punim poverenjem!

 

On-line
narudžbenica

GENERALNA
ČIŠĆENJA

(Poruka će biti 
obrađena u roku od 24 sata)

© 2023. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.