Hitne intervencije

Hitne intervencije čišćenja su intervencije koja su hitno potrebne da se urade nakon neželjenih događaja nastalih u prostoru putem prirodne katastrofe, greške koju je izazvao ljudski ili neki drugi faktor ili nastalih usled različitih kvarova.

Hitne intervencije čišćenja zahtevaju profesionalan pristup, opremu i sredstva za izvođenje takvih radova.

Oznaka u hitnim intervencijama 24h predstavlja samo informaciju da dogovorenu uslugu možemo da radimo u bilo koje doba dana ili noći.  

Usluge koje spadaju u hitne intervencije čišćenja su :

  • Čišćenje nakon požara
  • Čišćenje nakon izlivanja kanalizacije
  • Čišćenje nakon poplava usled izlivanja gradske ili tehničke vode
  • Čišćenje nakon poplava usled izlivanja rečne vode
  • Čišćenja nakon poplava usled veleke količine padavina

Prilikom Vašeg poziva ili prijave putem mail-a samog događaja u najkraćem mogućem roku dajemo termin radi izlaska na teren radi uvida u samo stanje događaja.

Dolazak našeg predstavnika je besplatan i na osnovu uvida u stanje dajemo Vam najbolji predlog i ponudu za izvođenje usluge.

Ekipa za hitne intervencije u realizaciju same usluge kreće odmah nakon prihvatanja ponude sa Vaše strane i to

dinamikom datom kroz faze u ponudi.

Postoji nekoliko faza koje su date u ponudi kroz koje treba proći da bi se došlo do samog željenog i dogovorenog stanja.
Faze se primenjuju u zavisnosti od same katastrofe kao i od samog faktora koji je neželjeni događaj i prouzrokovao.

Sve faze podrazumevaju poseban pristup parcijalnih priprema, čišćenja i dezinfikovanja.

Usluge hitnih intervencija čišćenja su veoma bitne jer omogućavaju aktiviranje prostora iz mrtve faze u fazu spremnu za dalji tok života ili rada.

Hitne intervencije čišćenja se rade radi zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, zaštite imovine i sugurnosti.

Benefiti prilikom našeg angažovanja za ovakve vrste usluga su:

  • Uvek uslugu obavljamo isključivo po dogovorenim detaljima
  • Uvek uslugu obavljaju obučene radnice
  • Uvek obezbeđena kontrola obavljenog posla
  • Uvek obezbeđena optimalna sredstva za izvršenje dogovorene usluge
  • Uvek obezbeđena profesionalna oprema za izvršenje dogovorene usluge

Obratite nam se sa punim poverenjem!

 

On-line
narudžbenica

HITNE INTERVENCIJE

(Poruka će biti 
obrađena u roku od 24 sata)

© 2023. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.