Reklamacioni list

Naglašavamo da je obavezno popuniti sva polja.

Nakon slanja u povratnoj poruci na e-mail adresu koju ste uneli biće Vam prosleđen odgovor tako da vas molimo da proverite e-mail adresu koju navodite.

O podnetom zahtevu za reklamaciju pismenim ili elektronskim putem bićete obavešteni najkasnije od 7 dana od dana prijema reklamacije.
O prijemu o vašem zahtevu bićete obavešteni telefonom ili ukoliko ostavite e mail adresu pod kojim je brojem vaš zahtev zaveden.
Prihvaćene reklamacije rešavaćemo u skladu sa vašim zahtevom, predlogom i u roku zakonom propisanim od 15 dana od dana izvrsene usluge.

 

On-line reklamacioni list

 

Napomena:

Agencija za čišćenje objekata i druge usluge “AGENCY BRILLIANT” Beograd, zadržava pravo da utvrdi osnovanost podnete reklamacije na pozitivan ili negativan način, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

© 2023. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.